Kompetencje I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu

1.Wytycza kierunki działań podległych pionów w oparciu o obowiązujące przepisy w zakresie głównych kierunków pracy oraz analizę stanu bezpieczeństwa i zagrożenia na terenie powiatu.

2.Sprawuje nadzór nad Wydziałem Kryminalnym Komendy oraz podległymi Komisariatami Policji.

3.Przeciwdziała przyczynom i warunkom sprzyjającym popełnianiu przestępstw i wykroczeń m.in. poprzez bieżącą analizę stanu bezpieczeństwa i odpowiednie dostosowywanie służby do występujących zagrożeń.

4.Organizuje i uczestniczy w kontrolach pracy operacyjno-rozpoznawczej i dochodzeniowo-śledczej oraz nadzoruje wdrażanie zaleceń wynikających z analiz i ustaleń.

5.Dokonuje okresowych ocen realizacji zadań i skuteczności działania podległych jednostek i komórek organizacyjnych.

6.Organizuje i prowadzi okresowe narady problemowe oraz określa kierunki szkoleń w nadzorowanych jednostkach i komórkach organizacyjnych.

7.Koordynuje działania w poważniejszych sprawach podejmowanych  i realizowanych przez służbę kryminalną KPP i KP.

8.Przestrzega ustalonych zasad porządku i dyscypliny służbowej oraz uczestniczy w zapewnieniu właściwego poziomu dyscypliny wśród podległych policjantów.

9.Wykonuje inne działania służbowe określone poleceniami przełożonych oraz wynikające z zaistniałej sytuacji w sferze zagrożenia przestępczością.   

10.Zatwierdza i opiniuje dokumenty dotyczących działalności  i funkcjonowania KPP w Olkuszu, a także podpisuje dokumenty wychodzących poza jednostkę.

Metryczka

Data publikacji 04.12.2015
Data modyfikacji 22.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Matras
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Matras Jednoosobowe stanowisko ds. prasowo - informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Matras
do góry