Stanowienie aktów prawnych - Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowienie aktów prawnych

Stanowienie aktów prawnych

W Komendzie Powiatowej Policji w Olkuszu gromadzone i udostępniane są policjantom i pracownikom Policji zbiory aktów prawnych:

- Komendanta Wojewódzkiego Policji,

- Komendanta Głównego Policji,

- Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

- pozaresortowe.

 

Komendant Powiatowy Policji wydaje następujące akty prawne wewnętrznego kierowania:

- decyzje,

- rozkazy,

- instrukcje,

- pisma okólne

oraz zawiera porozumienia z organami administracji publicznej i innymi podmiotami.

 

Zagadnienia dotyczące stanowienia aktów publicznoprawnych reguluje Zarządzenie nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP z 2014 r., poz. 38, z późn. zm.). Zarządzenie szczegółowo określa metody i formy opracowywania, opiniowania, ogłaszania i ewidencji zarządzeń i innych aktów normatywnych oraz wytycznych, decyzji i porozumień, a także metody i formy wykonywania pomocy prawnej oraz informacji prawnej w Policji.

Metryczka

Data publikacji 27.11.2015
Data modyfikacji 27.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Matras
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Matras Jednoosobowe stanowisko ds. prasowo - informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Matras
do góry